Pogoji sodelovanja

1) Pravica do sodelovanja:

Na kolesarskem in gorskem maratonu lahko sodelujejo vsi polnoletni moški in ženske. Članstvo v društvu ali licenca ni potrebna.
Sodelovanje je potrjeno šele, ko je startnina poravnana v celoti. Vsak udeleženec mora svojo štartno dokumentacijo prevzeti osebno. Če štartno dokumentacijo prevzame tretja oseba, mora predložiti osebni dokument (potni list, osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje) udeleženca.

2) Zavrnitev odgovornosti:

Prireditelj, organizatorji, pomočniki in pokrovitelji ter njihovi zastopniki in izvajalci jamčijo izključno za namerno ali malomarno ravnanje. Vsakršno drugo jamstvo je izključeno.
Organizator ne prevzema odgovornosti za zdravstvena tveganja udeležencev v povezavi z udeležbo na enem od tekmovanj kolesarskega festivala Alpe-Adria Bikefestival. Vsak udeleženec je odgovoren, da svoje zdravstveno stanje pred sodelovanjem preveri pri zdravniku.

3) Določila cestnoprometnih predpisov in zakona o motornih vozilih oz. pravilnika o kolesarjenju:

Opozarjamo na to, da se prireditev delno odvija na javnih prometnih površinah in da zato veljajo ustrezna določila »Zakona o pravilih cestnega prometa«, tudi v zvezi s tehničnimi lastnostmi koles.

4) Navodila organizatorja:

Upoštevati je potrebno navodila redarjev in usmerjevalcev.

Udeležba s štartno številko drugega kolesarja, predaja štartne številke drugemu kolesarju, start v zgodnejši štartni skupini, kot je dodeljena udeležencu, ali drugi resni prekrški, ki jih ugotovi organizator, se kaznujejo z izključitvijo s prireditve in prepovedjo sodelovanja od enega do pet let.
Strogo je prepovedana uporaba koles s kakršnimi koli električnimi in/ali elektronskimi pripomočki, v nasprotnem primeru bo udeleženec izključen oziroma bo prepovedana njegova nadaljnja udeležba na prireditvi. Izjema: Pri družinskem tekmovanju Alpe-Adria Family Giro je dovoljeno uporabljati električne pripomočke.

Od postaj z okrepčili do prib. 300–500 metrov za posameznimi postajami bodo urejena območja za uživanje obrokov. Začetek in konec teh območij bosta označena z ustreznimi tablami. Zunaj tega območja ni dovoljeno odmetavati steklenic in odpadkov. Kdor bo na tekmovalni progi ali v obcestne jarke, v gozdovih ali na travnike odmetaval odpadke, bo brez izjeme izključen.

5) Avtorske pravice:

Fotografije, posnetke in intervjuje udeležencev, izdelane v okviru prireditve, lahko izdajatelji tiskanih medijev, radio, televizija in druga sredstva javnega obveščanja ter oglaševalci uporabijo brez vsakršnih nadomestil in časovnih omejitev.

6) Prekinitev tekmovanja:

Če prireditev odpade zaradi višje sile ali prekinitve, udeleženci niso upravičeni niti do povračila prijavnine niti do nadomestila drugih stroškov, kot so potni stroški ali stroški namestitve.

7) Obvezna uporaba čelade:

Med tekmovanjem je obvezna uporaba kolesarske čelade.

8) Naprava za merjenje časa:

Za merjenje časa bo uporabljen čip. Prireditelj zanj zahteva kavcijo v višini 20 € in najemnino v višini 3 €. Udeleženci morajo najpozneje eno uro po zaključku tekmovanja čip vrniti organizatorju. Če udeleženci čipa ne vrnejo pravočasno ali ga ne vrnejo, bodo morali organizatorju plačali pavšalni znesek za nadomestilo stroškov (stroškov čipa in postopka zoper kršitelja) v višini 60 €.

9) Zavarovalniško kritje:

Udeležencem priporočamo sklenitev nezgodnega zavarovanja.

10) Varstvo podatkov:

Vsak udeleženec se strinja, da se lahko njegovi podatki shranijo, elektronsko obdelajo in tudi posredujejo tretjim osebam.
Udeleženci/udeleženke se strinjajo s pošiljanjem elektronske pošte, vključno z besedilnimi sporočili, s strani prireditelja in tretjih oseb, ki se jim posredujejo podatki.

11) Zavarovanje odpovedi – dobropis za startnino za leto 2015:

Ob plačilu zavarovanja za primer odpovedi v višini 4 € ob plačilu startnine se bosta vaša štartna številka in startnina v primeru zadržanosti zaradi bolezni ali nesreče kot dobropis prenesli na tekmovanje v naslednjem letu. Zavarovanje v višini 4 € je potrebno skupaj s startnino plačati pred tekmovanjem. Naknadno plačilo ni dovoljeno. Udeleženec mora najpozneje do petka pred prireditvijo poslati elektronsko sporočilo na naslov in tako odpovedati svojo udeležbo ter najpozneje do 30.6.2014 predložiti zdravniško potrdilo.

12) Spremembe:
Prireditelj si pridržuje pravico do sprememb programa. Spletna stran alpe-adria-bikefestival.com je uradni vir informacij v zvezi s prireditvijo. Zato bodo vsa uradna obvestila objavljena na tej strani.

13) Pristojno sodišče v Celovcu